wz

Návštěva působiště babičky RICHTROVÉ
a rodiště mamky Marie Richtrové LASÁKOVÉ

vesničky NIEDZICA,
hradu DUNAJEC a hřbitova rodiny SALAMONOVÝCH,
bývalých majitelů hradu
5. 10. 2006


Kostelík v osadě Niedzica

Naproti kostela fara

Hřbitov rodiny Salamonových - bývalých majitelů hradu
DUNAJEC

Rodinný erb

Pohled cestou ze hřbitova na hrad

Přivítání před hradem

Cestou ke hradu

Hlavní brána

Nádvoří

V hradní kapli

Studna hluboká 60,5m vykopaná ve skále

Hradní zbrojnice


Přehrada na řece Dunajec

V pozadí hrad (nad přehradou)

Zpět na začátek