wz

 

Odkazy na novinky

Odkaz 01    Obrázky z Brušperka - rodný dům Karla Matěje Brumovského
Odkaz 02    Letiště jménem Brumowski u Wídně
Odkaz 03    I filatelisté znají známku z rovníkové Guinei s vyobrazením Godwina Brumowského
Odkaz 04    Dvě zatím nepublikované fotky
Odkaz 05    1. list z Pamětní knihy založené Karlem Brumowským, vnukem K. M. Brumowského
Odkaz 06    Bc. Lucie Žárská - diplomka: Lidová slovesnost v regionu Starých Hamer a Bílé (PDF)
Odkaz 07    Rozrod potomků K. M. Brumowského a jeho ženy M. Brumowské / Bernaczik (4 generace)
Odkaz 08    Cestování babičky po Rakousko-Uhersku na staré mapě
Odkaz 09    Jan Otto, "Ottův slovník obchodní" : Ferdinandova dráha severní
Odkaz 10    Fotky z výletu na DUNAJEC
Odkaz 11
    Presentace z výstavy v Galerii-G, která demonstruje ukázky ke knížce
Odkaz 12    Školní vysvědčení z let 1895 - 1903
Odkaz 13    Ukázky z babiččiny koresponence - pohlednice
(zatím v neučesané podobě)
Odkaz 14    Presentace u příležitosti vernisáže na Starých Hamrech 16. 7. 2017
Odkaz 15    O historii obecné školy na Gruni - Sborník Státního okresního archívu č.4
Odkaz 16    Janíkovci z MyHeritage 1.
Odkaz 17    Odkaz na stránky presentací a vernisáží


Odkaz 18

Odkaz 19
Odkaz 20

 
 POŘÁD VE VÝSTAVBĚ