wz

 

   

Zde pište autorovi
lasak.zd (at) seznam.cz

Něco málo poznámek pro uživatele těchto stránek:

Stránky byly přednostně vytvořeny jako obrazová příloha, z albumu fotografií a poznámek mé babičky Teresie Richtrové Tkáčové k výše zmiňované knize. Fotografie jsou, jak jistě uvidíte, zpracovány v digitalizované podobě, což by svádělo i ke knižnímu vydání. Nicméně s ohledem na současné okolnosti jsem volil tuto cestu a doufám, že je to optimální nabídka.

Pro méně znalé si dovolím předložit krátký návod:
Při prohlížení odkazu ALBUM se zobrazí jednotlivé listy albumu a při odkliknutí na kteroukoliv fotografii se zobrazí její zvětšenina, mnohdy digitálně upravená pro lepší "čitelnost". Bývá vhodné při prohlížení používat i klávesu F11, která způsobí zvětšení obrazu na celou obrazovku. Opětovným stlačením F11 se zobrazování vrátí do původního zobrazení. Prohlížení mezi albumem a fotografiemi je usnadněno odkliknutím, buď na fotografii, nebo šipkou nad fotografiemi. V módu prohlížení pomocí klávesy F11 (protažení na celou obrazovku), je pro listování mezi předcházející a následující prohlíženou stránkou také možno používat kláves Alt + šipka vlevo nebo vpravo, pokud se však nerozhodnete pro velký skok v prohlížení za pomocí nabídky na začátku, nebo na konci stránky. Jsem si vědom, že zpočátku se bude prohlížení zdát značně chaotické. Avšak při tak velkém objemu fotografií (asi 318 kousků) a nabídky v listování stránek (49 listů) albumu, jednotlivých fotografií a psaných informací, jsem se snažil o přehlednost v největší možné míře. V bludišti odkazů také najdete spoustu jiné dokumentace, rodných listů, nebo třeba vysvědčení ze tákladní školy babičky, dobové pohlednice s krátkými vzkazy pro rodinné příslušníky a t.p. Pokusil jsem se i o autentické nahrávky se svědky různých událostí.

Náměty na zlepšení posílejte na můj e-mail a budu se snažit Vaše připomínky zabudovat do dalšího vydání.

Program byl odzkoušen v prohlížečích Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome na programu Win XP.

Závěrem ještě jednou přeji pěknou zábavu, pěkné vzpomínání a kdo bude mít nějaký problém, připomínku, vzpomínku, prostě cokoliv, tož sa ozvite na mojeho maila. Budu enem rád.

S úctou Váš
táta, děda, strýc, bratranec, sestřenice, teta, atd., atd.